Carrer Eix Onze de Setembre, 48 – baixos
08500 Vic, Barcelona

93.886.30.49